Ömer Muhtar

Ömer Muhtar

Ömer Muhtar, Libya’da İtalyanlara karşı yürütülen direniş hareketinin devrimci önderi. Dini öğrenim gördü ve el-Kasr’daki Senusi tarikatının lideri oldu.


Meşhur Ömer Muhtar SözleriPopüler MeşhurlarSon Ömer Muhtar Sözleri