Nizamülmülk

Nizamülmülk

Nizâmülmülk veya gerçek adıyla Ebu Ali Kıvamuddin Hasan bin Ali bin İshak et-Tûsî, Büyük Selçuklu Devleti’nin veziri ve Siyâsetnâme adlı kitabın yazarı olan Fars devlet adamı ve siyaset bilimcisi.


Popüler Nizamülmülk SözleriPopüler MeşhurlarSon Nizamülmülk Sözleri