Nesimî

Nesimî

İmadeddin Nesimî (1370-1417) veya uzun olarak Seyid Ali İmadeddin Nesimî mahlası ile tanınan, 14. yüzyılda yaşamış Azerbaycanlı ya da Iraklı Hurûfi meşrep Türk divan şairi.


Meşhur Nesimî SözleriSon Nesimî Sözleri