Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte

Napolyon Bonapart, Fransız asker ve politikacı. Birinci Napolyon olarak 1804’ten 1814’e kadar Fransa İmparatoru. Gerek Fransız Devrim Savaşları gerekse Napolyon Savaşları sırasında Fransa’ya önderlik ettiği gibi tüm Avrupa’yı da etkilemiş bir komutandır.


Popüler Napoleon Bonaparte SözleriPopüler MeşhurlarSon Napoleon Bonaparte Sözleri