Krezüs

Krezüs

Krezüs, Kroisos ya da Karun (MÖ 595-MÖ 547) Lidya kralı. MÖ 560-546 yılları arasında tahtta kalmıştır. Kroesus, Lidya´yı gücünün zirvesine taşımıştı. Kral Krezüs zamanında Lidya, ticaret ve altın madenciliği ile çok zenginleşti.


Meşhur Krezüs SözleriSon Krezüs Sözleri