Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau

Jean-Jacques Rousseau, Cenevreli filozof ve yazar. Siyasi fikirleri, Fransız Devrimini etkilemiştir. Düşünceleri özellikle, Devrim’den sonra kurulan yeni devletin kalkınmasında, toplumun sosyal yapısında ve eğitim sisteminde etkili olmuştur.


Meşhur Jean-Jacques Rousseau SözleriSon Jean-Jacques Rousseau Sözleri