Euripides

Euripides

Euripides (MÖ 480-MÖ 406), Eshilos ve Sofokles’ten sonra Atina’nın yetiştirdiği üçüncü büyük trajedi şairidir. Düşünce adamı, Atina’lı oyun yazarlarının en büyüğü olan, insanları bekleyen gerçek ve zorlu sorunları ortaya koyarak insanları düşünmeye zorladı.


Meşhur Euripides SözleriPopüler MeşhurlarSon Euripides Sözleri