Aristoteles

Aristoteles

Aristoteles ya da kısaca Aristo Antik Yunan filozof. Platon ile Batı düşüncesinin en önemli iki filozofundan biri sayılır. Fizik, gökbilim, ilk felsefe, zooloji, mantık, siyaset ve biyoloji gibi konularda pek çok eser vermiştir.


Popüler Aristoteles SözleriPopüler MeşhurlarSon Aristoteles Sözleri