Malcolm X

Oturarak, ağlayarak ve dua ederek kayda değer bir sonuç elde edeceğimize inanmıyorum.

Malcolm X