Can Yücel

Ömür dediğin üç gündür; dün geldi geçti, yarın meçhuldür. O halde ömür dediğin bir gündür o da bugündür.

Can Yücel