İsmail Hakkı Tonguç

Öğretmenlik mesleği, fikirsiz, ilkesiz insanlarla güçlenemez.

İsmail Hakkı Tonguç