Maksim Gorki

Ne kadar az bilirsen, o kadar iyi uyursun.

Maksim Gorki