Hazreti Ali

Namus, güzelliğin sadakasıdır.

Hazreti Ali