Minyeli Abdullah

Müslümanlar, dinlerine sarılınca ilerledi, Hristiyanlar ise Kilise'nin emrinden kurtulunca.

Minyeli Abdullah