Abraham Lincoln

Muhafazakarlık, eski ve denenmişe hayran olmamak, yeni ve denenmemişe muhalif olmak değil midir?

Abraham Lincoln