Abraham Lincoln

Muhafazakar, eskisine olan saygısından, yeni mehtaba bakmaz.

Abraham Lincoln