Carl Schmitt

Modern devlet kuramının bütün önemli kavramları, dünyevileştirilmiş ilahiyat kavramlarıdır.

Carl Schmitt / Siyasi İlahiyat