Uğur Mumcu

Milliyetçilik, vatan, millet, Sakarya, kan, ırk, bayrak edebiyatı mıdır yoksa ulusun çıkarlarını, onurunu herkese karşı savunmak yani tam bağımsızlık mıdır?

Uğur Mumcu