Francis Bacon

Metodu olan topal, metotsuz koşandan daha çabuk ilerler.

Francis Bacon


Meşhur SözlerSon Sözler