İbn-i Haldun

Merhamet, masum olduğu için her kalbe misafir olmaz.

İbn-i Haldun