Venedik Taciri

Merhamet, göklerden düşen bereketli bir yağmur gibi aşağıdakileri ıslatır.

Venedik Taciri