Cemil Meriç

Meçhule açılan bir kapıdır kitap, meçhule, yani masala, esrara, sonsuza.

Cemil Meriç


Meşhur SözlerSon Sözler