Nüremberg Duruşması

Mantıklı olmak doğru olmak değildir ve bu dünyada her şey daima doğru olamaz.

Nüremberg Duruşması