Nüremberg Duruşması (1961)

Mantıklı olmak doğru olmak değildir ve bu dünyada her şey daima doğru olamaz.

Nüremberg Duruşması (1961)


Meşhur SözlerSon Sözler