Feridüddin Attar

Mademki aşk yoluna bilgisizlikle geldin, bu işe yetenekli değilsin, gecen hayrolsun.

Feridüddin Attar