Gazzali

Lanet, kovmak ve Allah'tan uzaklaştırmaktan ibarettir.

Gazzali