Friedrich Nietzsche

Kutsal olan gerçekler değil kişinin kendi gerçeği için çıktığı arayıştır.

Friedrich Nietzsche


Meşhur SözlerSon Sözler