Eric Hoffer

Küstahlık, zayıf olan insanın, güçlü olma taklididir.

Eric Hoffer