Paul Hazard

Kültürün bilgiden ayrılan yanı, onsuz bilginin insanı bilgi hamalı yapacağıdır.

Paul Hazard