Fran Lebowitz

Konuşmadan önce düşünün ve düşünmeden önce okuyun.

Fran Lebowitz