Hazreti Ali

Kıskanmayan erkekten hayır gelmez.

Hazreti Ali