Aşık Veysel

Kişi sabır ile bulur kemali.

Aşık Veysel