Mecelle

Kişi ikrarı ile sorumlu tutulur.

Mecelle