İspanyol Atasözleri

Hiçbir zaman kimseye savaşa gitmeyi ya da evlenmeyi öğütleme.

İspanyol Atasözleri