Baruch Spinoza

Kibirli insan asalakların ve dalkavukların varlığından hoşlanır, asil ruhluların varlığındansa nefret eder.

Baruch Spinoza