Arrowsmith

Keskin nükteler de, keskin bıçaklar gibi sık sık sahiplerinin parmaklarını keser.

Arrowsmith