Robert Lynd

Kesin sonuç alabilecek kısa bir savaş olacağı inancı, insanoğlunun en eski ve tehlikeli hayallerinden biridir.

Robert Lynd