Nâsır-ı Hüsrev

Kendi sırrını, senden iyi kim saklayabilir?

Nâsır-ı Hüsrev