Cervantes

Kediyle oynaşan, tırmalanmayı göze alır.

Cervantes