İmam Matüridi

Kaza ve kader, önceden bilmeye dayanan ezeli bir kayıttır.

İmam Matüridi


Meşhur SözlerSon Sözler