Tenet

Kayda giren her şey doğrudan gelecekle konuşur. Asıl soru, gelecek cevap verebilir mi?

Tenet