Hazreti Ali

Kardeşi için kuyu kazan, o kuyuya akıbet kendisi düşer.

Hazreti Ali