Karakter

Karakterler

Hayâlî karakter, gerçek hayatta olmayan, bir sanat eserinin, oyunun veya teorinin kurgu dinamiklerinden birini veya birkaçını oluşturan gerçek hayatta varolmayan öznedir.


Popüler KarakterlerPopüler MeşhurlarSon Karakter Sözleri