Mecelle

Kanıtlama iddia eden için ve yemin inkar eden üzerinedir.

Mecelle