Winston Churchill

Kan, meşakkat, ter ve gözyaşından başka vaadedecek bir şeyim yok.

Winston Churchill