Eugene Ionesco

Kalbin yaşı yoktur.

Eugene Ionesco