Farabi

Kalbin hizmetinde en yüksek işleri yapmakla görevli olan, beyindir.

Farabi