Publilius Syrus

Kafanın ıstırabı, gövdenin ıstırabından daha kötüdür.

Publilius Syrus