Tadashi Imai

Japonların yönetim anlayışı tek bir hükme dayanmaktadır: standartları sağlamak ve geliştirmek.

Tadashi Imai