Kuran-i Kerim

İyilikler kötülükleri giderir.

Kuran-i Kerim