T. S. Eliot

İyi insan ol fakat bunu ispatlamak için vakit harcama.

T. S. Eliot